Vergadering 4 juni

Geachte leden van de supportersvereniging,

 

Bij deze nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering, welke gehouden zal worden op

dinsdag 4 juni a.s. , om 19.30 uur in het businesshome.

 

                AGENDA

  1. Opening vergadering
  2. Ingekomen stukken
  3. Activiteiten S.V. de Blauwen
  4. Financiële situatie
  5. Bestuursmededelingen
  6. Rondvraag